logo

Увійти

Ukrainos lietuvių bendruomenė (toliau ULB) atstovaujanti daugiau kaip 7 tūkstančius Ukrainoje gyvenančių lietuvių, įregistruota Ukrainos teisingumo ministerijoje 2004 m. gegužės mėn., tačiau lietuviai pradėjo aktyviai burtis į regionines draugijas dar 1992 m., kai aktyvi Kijevo lietuvė Rūta Malikėnaitė sukvietė šalies regionų atstovus į Pirmąjį Ukrainos lietuvių suvažiavimą. Šiandien ULB – regioninių draugijų sąjunga, suvienijusi daugiau kaip 500 lietuvių, vykdanti kultūrinę, švietėjišką, socialinę veiklą.

***

Товариство литовців України зареєстроване у травні 2004 року. Воно єднає 11 товариств литовців України, до складу яких входять близько 1000 членів. Найбільшим з цих товариств є Київське товариство литовської культури ім. Майроніса. Литовське товариство України діє також у Львові, Криму, Вінниці, Запоріжжі, Харкові, Дніпропетровську та в інших регіонах.

Для різностороннього ознайомлення з сьогоденням Литви, вивчення литовської мови, історії, основ етнокультури на базі товариств існують 6 шкіл литовської мови, в яких навчаються близько 150 дітей і дорослих.

З метою допомоги у вирішенні проблем литовців в Україні у 1997 році підписана Угода між Департаментом національних меншин і вихідців з Литви при Уряді Литовської Республіки і Державним комітетом України у справах національностей та міграції щодо співпраці в області національних відносин.

У 2002 році в Києві Департамент національних меншин і вихідців з Литви при Уряді Литовської Республіки і Державний комітет України у справах національностей та міграції підписали протокол, яким зобов`язались співпрацювати на міжвідомчому рівні, виконуючи Угоду від 25 лютого 1997 року.

Офіційний сайт Товариства литовців України: www.litva.org.ua

***

Lithuanian community of Ukraine | Общество литовцев Украины

Общество литовцев Украины зарегистрировано в мае 2004 года. Оно объединяет 11 обществ литовцев Украины, в состав которых входят около 1000 членов. Крупнейшим из этих обществ является Киевское общество литовской культуры им. Майрониса. Литовское общество Украины действует также во Львове, Крыму, Виннице, Запорожье, Харькове, Днепропетровске и других регионах.

Для разностороннего ознакомления с настоящим Литвы, изучение литовского языка, истории, основ этнокультуры на базе обществ существуют 6 школ литовского языка, в которых обучаются около 150 детей и взрослых.

С целью помощи в решении проблем литовцев в Украине в 1997 году подписано Соглашение между Департаментом национальных меньшинств и выходцев из Литвы при Правительстве Литовской Республики и Государственным комитетом Украины по делам национальностей и миграции по сотрудничеству в области национальных отношений.

В 2002 году в Киеве Департамент национальных меньшинств и выходцев из Литвы при Правительстве Литовской Республики и Государственный комитет Украины по делам национальностей и миграции подписали протокол, которым обязались сотрудничать на межведомственном уровне, выполняя Соглашение от 25 февраля 1997 года.

Официальный сайт общества литовцев Украины: www.litva.org.ua