logo

Увійти

lang liet

Lapkričio 17 d. Lietuvos Respublikos ambasadoje Kijeve surengtas metinis Ukrainos lietuvių bendruomenių pirmininkų susitikimas. Renginiu, kurio tikslas - 2017 metų veiklos rezultatų apibendrinimas, 2018-ųjų metų planų, didžiausią dėmesį skiriant pasirengimui minėti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, pristatymas ir kitų Ukrainos lietuviams aktualių klausimų aptarimas, siekiama telkti Ukrainoje gyvenančius lietuvius, puoselėti lietuvių tautinį tapatumą ir bendruomeniškumą.

Atstovybės vadovas Marius Janukonis pasveikino susirinkusius Ukrainos lietuvių organizacijų atstovus, dėkojo už svarų indėlį puoselėjant lietuviškas tradicijas, kvietė tautiečius aktyviai įsitraukti į Lietuvos mokslo, kultūros bei visuomeninį gyvenimą bei prisidėti prie Lietuvos vardo garsinimo Ukrainoje. Renginio dalyviai taip pat supažindinti su kitais metais planuojama Lietuvos 100-mečio minėjimo kultūrine programa, informuoti apie Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos ir Švietimo ministerijos paskelbtus konkursus užsienio lietuvių organizacijų projektinei veiklai remti.

Skirtingus šalies regionus atstovaujantys Ukrainos lietuviai susitikime pristatė bendrijų vykdomą veiklą, domėjosi jungtinių bendruomenės iniciatyvų įgyvendinimo galimybėmis, diskutavo apie pagrindinius veiklos iššūkius ir galimus jų sprendimo būdus, dalinosi praktiniais patarimais, konsultavosi bendruomenės nariams aktualiais konsuliniais klausimais. Renginyje taip pat svečiavosi bei pasaulio lietuviams svarbias aktualijas pristatė Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia Henke, prisiminimais apie lietuvių bendruomenės kūrimo Kijeve pradžią dalinosi portalo Alkas.lt redaktorius Audrys Antanaitis.

Metiniame suvažiavime dalyvavo daugiau nei 20 atstovų iš Ukrainos lietuvių bendruomenės, Kijevo Maironio lietuvių kultūros draugijos, Ukrainos lietuvių draugijos “Medeina” (Lvovas), Lietuvių kultūros ir verslo centro “Gintaras” (Dniepras), Vinicos lietuvių kultūros ir istorijos centro „Sakalas“, Zaporožės srities lietuvių draugijos, Kijevo lietuvių mokyklos ir Ukrainos-Lietuvos kultūros centro (Chersonas).

Ambasados organizuotas renginys prisidėjo prie lietuvių išeivijos ryšių Ukrainoje ir pasaulyje stiprinimo, lietuvių organizacijų sutelktumo didinimo ir lietuvybės ugdymo.

Відвідувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі в даній статті.

Šiais metais užsiregistravo rekordinis norinčiųjų prabėgti skaičius – net 167 žmonės, o trasas įveikė 130 dalyvių! Ja...

Užupio Respublikos konstitucija ukrainietiškai КОНСТИТУЦІЯ РЕСПУБЛІКИ ЗАРІЧЧЯ 1. Людина має право жити поруч з річко...

Kviečiame į "Vaikystės sodo" vasaros stovyklėlę ne Lietuvoje gyvenantiems vaikams! Kviečiame į "Vaikystės sodo" vasar...