logo

Увійти

Gruodžio 1 d. Lietuvos Respublikos ambasadoje Kijeve surengtas tradicinis Ukrainos lietuvių bendruomenių pirmininkų susitikimas.

Sveikindamas susirinkusius Ukrainos lietuvių organizacijų atstovus atstovybės vadovas Marius Janukonis dėkojo tautiečiams už lietuviškų tradicijų puoselėjimą ir Lietuvos vardo garsinimą Ukrainoje. Ambasados darbuotojai renginio dalyviams pristatė Lietuvos ir Ukrainos ekonominio bendradarbiavimo tendencijas ir aktualijas, pasidalino naujienomis apie 2019 metais minimas žymias datas ir planuojamus kultūrinius renginius, pristatė galimybes ir kvietė aktyviai dalyvauti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos paskelbtame konkurse užsienio lietuvių organizacijų projektinei veiklai remti.

Bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos ambasada Ukrainoje išleistą naują knygą „Lietuvos istorija kiekvienam“ renginyje pristatė istorikas ir leidyklos „Baltia-Druk“ vyriausiasis redaktorius Virginijus Strolia.

Įvairius Ukrainos regionus atstovaujantys išeivijos nariai apibendrino Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-mečio minėjimui skirtų metų veiklos rezultatus, dalinosi Pasaulio lietuvių metų 2019 m. planais ir idėjomis, aptarė bendradarbiavimo galimybes ir konsultavosi kitais bendruomenėms aktualiais klausimais.

Metiniame suvažiavime dalyvavo beveik 20 atstovų iš Ukrainos lietuvių bendruomenės, Kijevo Maironio lietuvių kultūros draugijos, Ukrainos lietuvių draugijos “Medeina” (Lvovas), Lietuvių kultūros ir verslo centro “Gintaras” (Dniepras), Vinicos lietuvių kultūros ir istorijos centro „Sakalas“, Ivano-Frankivsko srities Vydūno lietuvių kultūros centro, Ukrainos-Lietuvos kultūros centro (Chersonas) ir Kijevo lietuvių mokyklos.

Kasmet ambasados organizuojamu renginiu siekiama telkti Ukrainoje gyvenančius lietuvius, prisidėti prie lietuvių išeivijos ryšių su Lietuva stiprinimo, lietuvių organizacijų sutelktumo didinimo ir lietuvių tautinio tapatumo bei bendruomeniškumo puoselėjimo.

Ukrainos lietuvių organizacijų atstovų suvažiavimo proga Kijeve taip pat lankėsi garbės svečias – Kauno Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Liudas Mažylis, kuris Ukrainoje gyvenantiems lietuviams viešos diskusijos metu pasakojo apie 1918 m. vasario 16-osios Akto priėmimo geopolitines aplinkybes ir sąsajas tarp 100 metų senumo įvykių bei dabarties aktualijų. Profesoriaus Liudo Mažylio pasakojimo apie Lietuvai reikšmingą istorinį atradimą ir svarbą įdėmiai ir smalsiai klausėsi gausiai ambasadoje susirinkęs tautiečių būrys.

lang ua

1 грудня в Києві відбулися щорічні збори представників литовських товариств України, в якому взяли участь делегати зі столиці, Львова, Дніпра, Вінниці, Івано-Франківська та Херсона.

Після зборів відбулася також зустріч із почесним гостем - професором Університету Вітаутаса Великого паном Людасом Мажилісом, який цього року віднайшов оригінал Акту проголошення незалежності Литовської держави від 16 лютого 1918 р.

Відвідувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі в даній статті.

Lietuvių delegacija jau Ukrainoje, kartu su Ukrainos žmonėmis Kijevo Maidane... Į Kijevą išvykstame ankstų šeštadieni...

Після 7-річної перерви на о. Хортиця 13-14 червня, відбувся традиційний фестиваль литовської пісні й танцю. Після 7-р...

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ NEBETURI FINANSINIŲ GALIMYBIŲ TOLIAU LEISTI NUO 1963 M. GYVUOJANTĮ ŽURNALĄ “PASAULIO LIETU...